Rada Naukowa

To oni dbają, aby nasze PRODUKTY były najlepsze

Piotr Kardasz

dr Piotr Kardasz

Przewodniczący Rady Naukowej DuoLife

Biolog, pedagog i dziennikarz ­ autor wielu publikacji oraz filmów z tego zakresu. Autor pracy naukowej na temat fitoremediacji oraz laureat nagrody „Eureka 2003”. Współtwórca oraz Szef Rady Naukowej ­ Instytutu Profilaktyki Zdrowia. Przewodniczący Rady Naukowej DuoLife.

Waldemar Hładki

prof. dr hab. n. med.
Waldemar Hładki

Członek Rady Naukowej DuoLife

Profesor nadzwyczajny Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca akademicki Wydziału Lekarskiego tejże uczelni. Specjalista w dziedzinach: chirurgii ogólnej, ortopedii, chirurgii urazowej i medycyny ratunkowej. Autor 4 podręczników medycznych oraz ponad 300 publikacji w czasopismach naukowych. Jest członkiem najbardziej prestiżowych towarzystw naukowych w Polsce i na całym świecie. Występuje również jako Ekspert Programu Badawczego Foresight 2020, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Programu Badawczego Unii Europejskiej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Innowacyjna Gospodarka.

Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

prof. n. dr hab. n. farm.
Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

Członek Rady Naukowej DuoLife

Kierownik Katedry Farmakognozji i Fitochemii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, farmaceutka, specjalista farmakolog. Znawca biochemicznych i molekularnych mechanizmów działania leków oraz substancji pochodzenia naturalnego, w tym pochodzenia roślinnego. Prowadzi badania, wykłady i kursy z zakresu fitofarmakologii i ziołolecznictwa. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego Oddziału Śląskiego. Za osiągnięcia naukowe otrzymała liczne nagrody, m.in. nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Autorka ponad 60 prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i 231 doniesień zjazdowych.

Janusz Solski

prof. dr hab.
Janusz Solski

Członek Rady Naukowej DuoLife

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Profesor doktor habilitowany nauk farmaceutycznych w zakresie analityki klinicznej. Kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, biochemik kliniczny, profesor zwyczajny UM w Lublinie i WSIiZ w Rzeszowie. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Przewodniczący Grupy Biochemii Klinicznej Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Laureat odznaczeń i wyróżnień (nagroda naukowa Ministra Zdrowia, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej).

Mieczysław Pasowicz

prof. nadzw. dr hab. n. med.
Mieczysław Pasowicz

Członek Rady Naukowej DuoLife

Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali, w latach 2005-2010 był również członkiem Zarządu International Forum Gastein – największego forum organizacji pozarządowych sektora zdrowia w Europie. Profesor nadzwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Laureat wielu nagród za działalność krajową i międzynarodową. Pomysłodawca pierwszego w Polsce projektu „cyfrowego szpitala” i wieloletni kierownik, inicjator oraz organizator „Ośrodka Szybkiej Diagnostyki” w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Przez blisko 20 lat pełnił funkcję dyrektora tegoż szpitala, a za jego kadencji wybudowano nowoczesną Klinikę Kardiochirurgii. Obecnie – rozwija Instytut Medycyny Innowacyjnej.

Wiktor Stelmach

prof. dr n. farm. i med.
Wiktor Stelmach

Członek Rady Naukowej DuoLife

Laureat nagrody Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Profesor Międzynarodowego Uniwersytetu Otwartego Medycyny Komplementarnej w Kolombo (Sri Lanka). Członek Rady Naukowej DuoLife, Członek National Geographic Society. Członek Rzeczywisty Instytutu Akupunktury oraz Leków Naturalnych Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Członek zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Witold Furgał

prof. dr n. med.
Witold Furgał

Członek Rady Naukowej DuoLife

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny sportowej oraz rehabilitacji medycznej. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, profesor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Członek Zarządu Głównego i były sekretarz naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Były współpracownik kadr narodowych i olimpijskich judo, koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego. Były członek komisji lekarskiej Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz komisji lekarskiej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dwukrotny laureat nagrody Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Współzałożyciel i członek Rady Naukowej Polskiej Akademii Zdrowia.

Oleg Pokotylo

prof. dr hab.
Oleg Pokotylo

Członek Rady Naukowej DuoLife

Kierownik Wydziału Biotechnologii i Chemii Żywności Temopil National Ivan Pul’uj Technical University, członek Rady Ekspertów Nauk Biologicznych i Wyższej Komisji Certyfikującej Ministerstwa Edukacji i Nauki na Ukrainie, autor i współautor ponad 180 publikacji naukowych. W obszarze zainteresowań prof. Pokotylo znajdują się zagadnienia związane z fizjologią, biochemią, higieną żywienia, badania nad metabolizmem lipidów oraz działaniem aktywnych biologicznie suplementów diety o wysokiej zawartości kwasów Omega-3. Prof. Pokotylo jest członkiem Rady Ekspertów Ministerstwa Edukacji Ukrainy w naukach biologicznych oraz redakcji czasopisma naukowego „Medical Chemistry”.

Jan Szuszkiewicz

dr n. farm.
Jan Szuszkiewicz

Członek Rady Naukowej DuoLife

Wykładowca Katedry i Zakładu Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu farmakologii i zasad stosowania produktów leczniczych, roślinnych produktów leczniczych i środków spożywczych w profilaktyce i terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Zakładzie Farmacji Wojskowej Akademii Medycznej. Do szczególnych jego zainteresowań należy profilaktyka i terapia chorób cywilizacyjnych generowanych czynnikami środowiskowymi.

Maria Bortel-Badura

dr n. med.
Maria Bortel-Badura

Członek Rady Naukowej DuoLife

Specjalista farmakologii klinicznej oraz lekarz chorób wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie pracując jako Specjalista ds. badań klinicznych, Koordynator Badań Klinicznych oraz Dyrektor Medyczny największych, międzynarodowych koncernów farmaceutycznych. Jest członkiem licznych Towarzystw Naukowych w tym: Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Terapii Monitorowanej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Przez wiele lat prowadziła szkolenia dla środowisk medycznych.